Stubbfräsning

Vi stubbfräser och återställer marken efter alla typer av stubbar. Även efter häckplanteringar.