Gallring

Vi utför gallringsarbeten på större och mindre områden. Vi kan även åta oss slyröjning, röjning utefter vägar, och uppdrag åt exempelvis vägföreningar.
Vi utför även mindre avverkningar, förfällningar och förberedande arbete inför skördning.