Bit för bitnedtagning

Behöver du ta ner ett träd som står dumt till?
Vi har möjlighet att ta ner trädet bit för bit och kan fira ner grenarna, för att skona gräsmatta och andra underlag.